Documentació

Documents de referència de l’Estratègia a nivell estatal i autonòmic, i publicacions derivades de la seva implementació.

Estratègia

Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció (EPSP) en el Sistema Nacional de Salut.

Implementació local

Guia per a la implementació local de l’EPSP.

Fem Salut, faig salut

Estratègia Social de Promoció de la Salut de les Illes Balears 2016 – 2026.

Participar para ganar salud

Versión para todos los públicos de la “Guía Participación Comunitaria: Mejorando la salud y el bienestar y reduciendo desigualdades en salud.

Prevenció de les Addiccions

PEMPA (2022-26)

Enquesta escolar prevenció de les addiccions (2022)

Activa´t, envelliment saludable a Palma

Envellir “Activament”

Mapa d’actius per a un envelliment saludable.

Guia bàsica per a treballar amb gent gran

Campanya Activa't