Què és l’Estratègia?

L’Ajuntament de Palma forma part de la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables (http://recs.es) des de l’any 1989. Amb la voluntat de seguir treballant en polítiques de salut, l’any 2014 es va aprovar al Ple l’adhesió a l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció (EPSP) en el Sistema Nacional de Salut (SNS).

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, juntament amb les comunitats autònomes i societats científiques, ha elaborat l’EPSP. Va ser aprovada pel Consell Interterritorial del SNS el 18 de desembre de 2013, amb l’objectiu d’aconseguir guanyar anys de vida en bona salut i lliures de discapacitat, i es desenvolupa en el marc de l’abordatge de la cronicitat.

 

Espanya ha assolit una de les esperances de vida més altes del món (82,1 anys) però altres països del nostre entorn ens avantatgen en l’esperança de vida en bona salut (a Espanya 61,5 anys en homes i 59,4 en dones). Les societats modernes afronten des de finals del segle passat dos reptes íntimament relacionats, la transició demogràfica i la transició epidemiològica.

Les malalties cròniques suposen el 86% de les morts i el 77% de la càrrega de malaltia, i són la principal causa de mortalitat i morbiditat que es pot prevenir.

D’altra banda, les principals causes de la càrrega de malaltia, tant a escala mundial com en el nostre entorn, tenen uns determinants i factors de risc comuns, i abordar-los de manera conjunta i integral millora tant l’impacte de les accions de promoció i prevenció com la seva eficiència.

 

Aquesta Estratègia proposa el desenvolupament progressiu d’intervencions dirigides a guanyar benestar i salut, com també a prevenir les malalties, les lesions i la discapacitat, i es caracteritza pel seu abordatge integral i per entorns, pel seu enfocament positiu i poblacional, i a més per mantenir una perspectiva de curs vital.

És una oportunitat d’integrar i coordinar els esforços de promoció de la salut i prevenció entre tots els nivells, els sectors i els actors implicats.

Els factors que es consideren en aquesta Estratègia corresponen a aquells que tenen més importància des del punt de vista de l’abordatge de la cronicitat:

L’activitat física

Inclouen tots els centres on es desenvolupen esports, els programes que promouen una vida activa, les institucions que organitzen passejades, excursions, etc. i els espais físics que permeten desenvolupar aquest tipus d’activitats, com parcs, rutes saludables, carrils bici, entre d’altres.

L’alimentació saludable

Engloben els serveis que ofereixen activitats i tallers relacionats amb l’alimentació, amb la producció i el tractament d’aliments, i els menjadors de diferents institucions socials o educatives.

El benestar emocional

Integren els serveis i recursos dedicats a la cura de les persones, els grups de suport i les institucions educatives que treballen els valors de la convivència, la socialització i la qualitat de vida de les persones. També, els que fomenten la creativitat, l’entreteniment i la cultura.

La parentalitat positiva

Inclouen recursos i programes que ofereixen atenció i proporcionen ajuda a les famílies per a l’educació i criança dels seus fills.

L’envelliment actiu

Es consideren els recursos i programes dirigits a les persones majors que fomenten el benestar, el manteniment o millora de la capacitat funcional i l’autonomia, així com la participació social i la seguretat.

La prevenció del consum nociu d’alcohol

Són els recursos que ofereixen programes de consum zero en menors, serveis d’oci saludable, o que treballen per a fomentar un consum responsable d’alcohol en adults.

La prevenció del consum de tabac

Són els recursos que treballen en la prevenció del tabaquisme i també els que ofereixen programes per a deixar de fumar.

Altres factors

Inclou altres recursos que contribueixen a millorar la salut i el benestar dels ciutadans sense abordar cap dels factors anteriorment esmentats.