Enllaços d’ interés

Eina Salut

EinaSalut és una eina de promoció de la salut pensada per ajudar les persones individualment; les comunitats en què viuen, treballen i interactuen; les institucions, i a qui assumeix responsabilitats polítiques, a prendre les millors decisions respecte de la salut, la salut de la seva comunitat o la de la població de la qual són responsables.

Palma Educa

Programa d’Activitats Educatives 2022-2023

Mapa de centres de salut

L’àrea de salut de l’illa de Mallorca compta amb els sectors sanitaris següents, cadascun dels quals amb un hospital

Apartat web del Centre Municipal de Promoció de la Salut

Centre Municipal de Promoció de la Salut.