Què és un
actiu en salut?

Un actiu en salut és qualsevol recurs que millora la capacitat de les persones, els grups, les comunitats, les poblacions, els sistemes socials i/o institucionals per a mantenir i conservar la salut i el benestar i contribueix a reduir les desigualtats.

A Palma tenim molts d’actius en salut. Aquests es poden classificar en:

Actius d’organitzacions, institucions o entitats

Serveis que presten les organitzacions / institucions, i espais amb què compten; per exemple: Poliesportiu Germans Escalas.

Actius físics d’una àrea

Es consideren els elements de l’espai públic en els quals es poden desenvolupar activitats que contribueixin al benestar de la població; per exemple: platja de Can Pere Antoni.

Actius d’associacions

Formals (grups, associacions, voluntaris), i informals (xarxes informals de cuidadors, de pràctica de l’esport); per exemple: Metges del Món.

Actius culturals

Música, teatre, art i les oportunitats per a expressar-se creativament; per exemple: Teatre Municipal Xesc Forteza.

Actius econòmics

Negocis i comerços locals que contribueixen al benestar de la ciutadania i a disminuir les desigualtats socials; per exemple Atenzia (empresa especialitzada en l’atenció social i de la salut).

Actius dels individus

Habilitats, coneixements, xarxes, temps o interessos; per exemple: president de l’Associació de Veïnats de Santa Pagesa.

El mapa d’actius de Palma està elaborat per:

La Taula Intersectorial de l’Ajuntament

Els grups d’actius formats per la ciutadania i els professionals, dels centres de salut de l’IB-Salut

El Servei de Promoció de la Salut i dels Hàbits Saludables de la Direcció General de Salut Pública i Participació

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials del Consell de Mallorca

Entitats sense ànim de lucre