Quins reptes
tenim?

MAPalma vol ser un espai comú que faciliti la connexió i interacció entre els diferents agents de la comunitat que generen i utilitzen mapes d’actius per promocionar la salut.

Visibilitzar

Visibilitzar MAPalma perquè la comunitat conegui els actius en salut del seu barri i de la seva ciutat, i mantenir i millorar així els seu estat de salut i benestar.

Participar

Potenciar la participació ciutadana mitjançant la incorporació d’actius a MAPalma per part de les persones, les associacions, les entitats, etc.

Actualitzar

Actualitzar MAPalma amb la incorporació dels nous actius i la modificació dels existents.

Planificar

Planificar programes derivats de l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció i potenciar la taula intersectorial com espai de treball.

Coordinar

Coordinar-se amb la Conselleria de Salut, l’Institut Municipal d’Afers Socials, altres institucions i entitats per a abordar la promoció de la salut.