Notícies

 

SERVEI D’OBJECTES PERDUTS DE L’EMT

Si has perdut un objecte en un dels autobusos de l’EMT, a l´oficina d´atenció al client de l’EMT us podem informar dels objectes trobats. 

Els objectes que s´hagin trobat al interior dels autobusos són enviats el dia laboral següent a la Oficina d´Objectes Trobats de l’Ajuntament de Palma (Edifici Avingudes, 
avinguda Gabriel Alomar i Villalonga, 18; tel 971 22 59 06) on poden ser recollits pels propietaris. 

Per a més informació: https://www.emtpalma.cat/es/objetos-perdidos