Estratègia de Promoció de la Salut

Participar para ganar salud

Versión para todos los públicos de la “Guía Participación Comunitaria: Mejorando la salud y el bienestar y reduciendo desigualdades en salud.

Estratègia

Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció (EPSP) en el Sistema Nacional de Salut.

Estratègia de salut comunitària

Un pla per reforçar l’orientació comunitària en l’atenció primària en col·laboració amb Salut Pública, l’entorn local i altres sectors, prioritàriament social i educatiu, per empoderar les persones, millorar la salut o el benestar de la població amb perspectiva d’equitat.

Implementació local

Guia per a la implementació local de l’EPSP.

Fem Salut, faig salut

Estratègia Social de Promoció de la Salut de les Illes Balears 2016 – 2026.

Envellir “Activament”

Mapa d’actius per a un envelliment saludable.