Notícies

 

Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible

Una universitat saludable incorpora la promoció de la salut al seu projecte educatiu i laboral amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones i formar-les perquè actuïn com a promotors de conductes saludables.

La Universitat de les Illes Balears duu a terme iniciatives, projectes i diverses accions per millorar la salut de la comunitat universitària. D’una manera més concreta, aquesta oficina, sota l’empara del vicerector de Campus i Universitat Saludable, ha unit dues línies estratègiques. Per una banda, la línia de salut, que pretén integrar en l’estructura, els processos i la cultura universitària, un compromís envers la salut i el benestar, així com desenvolupar el seu potencial com a agent promotor de salut a la comunitat autònoma de les Illes Balears. I, d’altra banda, la línia sostenible, que busca incorporar objectius i determinar accions de millora ambiental i promoció d’actituds ambientalment adequades a tots els àmbits en els quals es desenvolupa l’actuació d’aquesta universitat.

Els objectius de l’Oficina s’agrupen en tres àrees estratègiques que proporcionen un marc d’aplicació multidimensional, en el qual cada component és necessari per promoure un estil de vida actiu i saludable. Aquestes àrees estratègiques són:

  • Fomentar una comunitat universitària activa, saludable i sostenible amb el medi ambient, creant i incentivant l’accés a oportunitats, programes i polítiques en aquesta línia.
  • Crear una societat activa, saludable i compromesa amb el nostre entorn.
  • Mantenir i crear espais actius, saludables i sostenibles, assegurant que totes les persones puguin tenir un accés equitatiu a entorns físics i zones on puguin practicar un estil de vida actiu i saludable.

Per a més informació: https://ousis.uib.cat/.